Δομημένη καλωδιώση

wiring
  • - Δομημένη καλωδιώση σε επιχειρήσεις.
  • - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κάθετης και οριζόντιας καλωδιώσης.
  • - Βλαβοδιαχείρηση δικτύων.
  • - Τερματισμός καλωδίων και πιστοποίηση.
  • - Εγκατάσταση δικτύων σε Η/Υ.
  • - Εγκατάσταση rack/swich.
  • - Τεχνική υποστήριξη 365 ημέρες/χρόνο, 24x7.