Δορυφορικές - Επίγειες Εγκαταστάσεις

satellite
  • - Εγκαταστάσεις - προμήθεια δορυφορικών κατόπτρων με γραπτή εγγύηση 12 μηνών απο αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
  • - Εγκαταστάσεις - προμήθεια επίγειων κεραιών για σύνδεση με digea με γραπτή εγγύηση 12 μηνών.
  • - Βλαβοδιαχείρηση δορυφορικών και επίγειων εγκαταστάσεων (αντικατάσταση κατόπτρων/κεραιών, αλλαγή lnb, αλλαγή όδευσης καλωδίων).
  • - Τοποθέτηση ψηφιακού αναμεταδότη εικόνας και ήχου για όλες τις δορυφορικές πλατφόρμες.
  • - Ολοκληρωμένες ασύρματες λύσεις για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.
  • - Λύσεις για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • - Εγκαταστάσεις δορυφορικών υπηρεσιών internet/τηλεφωνίας.
  • - Βλαβοδιαχείρηση δορυφορικών υπηρεσιών για παρόχους.
  • - Εγκαταστάσεις δορυφορικών υπηρεσιών για παρόχους.
  • - Τεχνική υποστήριξη 365 ημέρες/χρόνο, 24x7.