Εγκαταστάσεις

installation
  • - Παρέχουμε λύσεις και τεχνική υποστήριξη τηλεφωνίας στον χώρο σας.
  • - Εγκαθιστούμε και παρέχουμε modem/router κάθε είδους.
  • - Συνδέουμε σε όλα τα ευρυζωνικά δίκτυα.
  • - Τοποθετούμε wifi εξοπλισμό (Repeater - extender - power line) για πλήρη κάλυψη σε οικιακούς πελάτες.
  • - Τοποθετούμε wifi για κάλυψη σε εξωτερικούς χώρους και ξενοδοχεία.
  • - Διαχειριζόμαστε βλάβες σε υπηρεσίες τηλεφωνίας - internet για παρόχους
  • - Τεχνική υποστήριξη 365 ημέρες/χρόνο, 24x7.