Τηλεφωνικά Κέντρα

call-center
  • - Εγκατάσταση - προμήθεια ip τηλεφωνικών κέντρων σε επιχειρήσεις και οικιακούς πελάτες με 12 μήνες γραπτή εγγύηση.
  • - Εγκατάσταση - προμήθεια ενσύρματων τηλεφωνικών κέντρων σε επιχειρήσεις και οικιακούς πελάτες με 12 μήνες γραπτή εγγύηση.
  • - Βλαβοδιαχείρηση - επέκταση τηλεφωνικών κέντρων.
  • - Αντικατάσταση συσκευών.
  • - Τεχνική υποστήριξη 365 ημέρες/χρόνο, 24x7.